SolverPI-คอมโพสิต 1800

SolverPI-คอมโพสิต 1800
รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า: คอมโพสิตหุ้มเทอร์โมเซตติง

หมายเลขสินค้า: SolverPI-คอมโพสิต1800

ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของคอมโพสิตกับเทฟลอน ทน (ฐาน);

ลักษณะ: สีเหลือง

ลักษณะ: อุณหภูมิสูง หล่อลื่นตัวเอง ความต้าน ทานแรงเสียดทาน การประมวลผลได้ง่าย

การประยุกต์ใช้: แบริ่ง เพลา แบริ่ง ประทับตราปะเก็น ฯลฯ

สอบถาม