SolverPI-ผง 1800

ชื่อสินค้า: หมายเลข CompositeItem หุ้มเทอร์โมเซตติง: 1800 SolverPI-คอมโพสิตเช่นผลิตภัณฑ์ของคอมโพสิตกับเทฟลอน ทน (ฐาน); ลักษณะที่ปรากฏ: YellowCharacteristics: คะ...

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า: คอมโพสิตหุ้มเทอร์โมเซตติง

หมายเลขสินค้า: SolverPI-คอมโพสิต1800

ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของคอมโพสิตกับเทฟลอน ทน (ฐาน);

ลักษณะ: สีเหลือง

ลักษณะ: อุณหภูมิสูง หล่อลื่นตัวเอง ความต้าน ทานแรงเสียดทาน การประมวลผลได้ง่าย

การประยุกต์ใช้: แบริ่ง เพลา แบริ่ง ประทับตราปะเก็น ฯลฯ

สอบถาม