น้ำยา SolverPI TPER

การเตรียมเทอร์โมพลาสติกหุ้มดิบสำคัญ ใช้สำหรับวงจรยืดหยุ่นบอร์ดร้อน-ละลายกาว กาวหุ้มฟิล์ม และ ฟอยล์ทองแดง ใช้สำหรับ bismaleimide toughening ปรับเปลี่ยน

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า:เบนซีน 1, 3-bis (4-aminophenoxy)

ชื่อย่อ:TPE-R

หมายเลขสินค้า:น้ำยา SolverPI TPER

หมายเลข CAS: 2479-46-1

น้ำหนักโมเลกุล: 292.33

จุดหลอมเหลว: 115118

ลักษณะที่ปรากฏ:ผงสีขาว

ความบริสุทธิ์: 99.0%

การประยุกต์ใช้หลัก:

การเตรียมเทอร์โมพลาสติกหุ้มดิบสำคัญ ใช้สำหรับวงจรยืดหยุ่นบอร์ดร้อน-ละลายกาว กาวหุ้มฟิล์ม และ ฟอยล์ทองแดง ใช้สำหรับ bismaleimide toughening ปรับเปลี่ยน

โครงสร้าง:

สอบถาม